Søndag 14. februar 2021

Fastelavn

Vi afventer fortsat status på covid-19 situationen, men sæt allerede nu kryds i kalenderen til at slå katten af tønden søndag den 14. februar 2021 kl. 11.