Mandag 20. april 2020

Ordinær Generalforsamling

Der afholdes Generalforsamling i A/B Merkur, mandag den 20. april 2020, kl. 19.00 i Annakirkens krypt, Bjelkes Allé 21, 2200 København N.

Dagsorden udsendes senere.

Indkomne forslag
Ønsker du et forslag behandlet på generalforsamlingen, skal forslaget være indsendt til bestyrelsen på abmerkur@abmerkur.dk (eller administrationen vhd@cej.dk) senest 3 uger før, dvs. d. 30. marts.

Der er vigtigt for behandlingen af forslaget, at det er konkret og overskueligt for alle, herunder fremlæggelse af økonomi og finansiering, såfremt forslaget koster penge. Drejer det sig om en vedtægts- eller husordensændring, skal forslaget, så vidt muligt, formuleres, som den tekst der ønskes indsat i vedtægten eller husorden.

Alle forslag er velkomne, men af tidshensyn opfordres der til kun at stille forslag, som kræver en generalforsamlingsbehandling. Undlad derfor at stille forslag, som falder ind under foreningens almindelige drift og dagligdag, hvor bestyrelsen løbende træffer de nødvendige beslutninger.

Mvh bestyrelsen