<

Ordinær Generalforsamling05-02-2019 - 18:03

Tirsdag den 26. marts kl. 19.00

Der afholdes Generalforsamling i A/B Merkur, tirsdag den 26. marts 2019, kl. 19.00 i Annakirkens krypt, Bjelkes Allé 21, 2200 København N.

 

Dagsorden udsendes senere.

 

Indkomne forslag

 

Ønsker du et forslag behandlet på generalforsamlingen, skal forslaget være indsendt til bestyrelsen på abmerkur@abmerkur.dk (eller administrationen jaj@cej.dk) senest 3 uger før, dvs. d. 5. marts.

 

Der er vigtigt for behandlingen af forslaget, at det er konkret og overskueligt for alle, herunder fremlæggelse af økonomi og finansiering, såfremt forslaget koster penge. Drejer det sig om en vedtægts- eller husordensændring, skal forslaget, så vidt muligt, formuleres, som den tekst der ønskes indsat i vedtægten eller husorden.

 

Alle forslag er velkomne, men af tidshensyn opfordres der til kun at stille forslag, som kræver en generalforsamlingsbehandling. Undlad derfor at stille forslag, som falder ind under foreningens almindelige drift og dagligdag, hvor bestyrelsen løbende træffer de nødvendige beslutninger.

 

Mvh bestyrelsen

Se alle nyheder <