<

Rotter07-03-2019 - 21:34

Kontakt bestyrelsen eller vicevært ved mindste mistanke om rotter

Bestyrelsen gør opmærksom på at der desværre har været ubudent rottebesøg i lejligheder omkring Rungsted Plads 8 i op til 2. sals højde. Der er straks igangsat bekæmpelse med rottefænger og foreningens VVS’er har gennemgået rørføring for at lukke af for rotternes adgang fra kloakken.

 

Evt. skader i forbindelse med rottegnav og bekæmpelse dækkes af foreningens forsikring.

 

Der er ikke observeret rotter andre steder på ejendommen, men vi beder alligevel alle andelshavere være opmærksomme og straks give besked til bestyrelse eller vicevært ved mindste mistanke om rotter.

 • Tlf. til formand: 53 39 09 55
 • Tlf. til vicevært: 60 43 49 04
 • Mail: Abmerkur@abmerkur.dk

Tegn på rotter:

 • Støj: Gnavelyde, hvin og skrig, er tegn på rotter
 • Lugt: Rottelugten er skarp og ubehagelig, som en blanding af kloak og grisestald.
 • Rotteekskrementer: Rotter efterlader deres ekskrementer på særlige steder og sjældent spredt tilfældigt rundt omkring.
 • Løbespor: Hvor rotten færdes, afsætter den en fedtet, brunlig belægning, som består af en blanding af kirtelsekret og urin.
 • Huller: Rotterne kan gnave sig igennem de fleste materialer i paneler, vægge og gulve. Små runde huller er tegn på rotter.

Rottebekæmpelse i AB Merkurs kloakker

 

Bestyrelsen gennemførte i 2018 en større indsats mod rotter, lokalt i foreningens kloaksystem, vha. automatiske kloakrottefælder (Wisetrap). Fælderne var i en periode installeret i samtlige kloakbrønde, samt i den centrale kloakudgang. Da de enkelte fælder i foreningens kloaksystem ophørte med at rapportere fangster, blev fælderne fjernet, da det blev set som tegn på at kloakken var fri for rotter. Fælden i den centrale kloakudgang er dog stadig i drift, for at sikre mod genindvandring af nye rotter.

 

Indsatsen har desværre ikke haft den ønskede effekt. Efter det nye tilfælde af rotter vil de automatiske rottefælder derfor blive geninstalleret. Desuden undersøges behovet for rensning af samtlige faldstammer, hvor ophobet fedt og slam kan tiltrække rotter, samt montering/udbedring af rottespærrer.  

 

Det skal du gøre:

 

Rotter er vidt udbredt i byens kloakker, så vi kan desværre ikke være sikre på at problemet ikke genopstår. Bekæmpelse kan dog minimere antallet og rotternes adgangsveje fra kloakkerne kan afspærres.

 

Du skal derfor:

 • Straks anmelde mistanke om rotter til bestyrelsen eller vicevært
 • Sikre at affald eller foder ikke er tilgængeligt for rotter, herunder ingen affald på trappearealerne.
 • Sikre at kloakker og afløb er tætte og udført korrekt.

Læs evt. mere om rotter og forebyggelse på Bolius     

<