< Tilbage

Ordinær Generalforsamling den 7. september 202030-06-2020 - 15:50

Ordinær Generalforsamling afholdes mandag den 7. september 2020 i Annakirkens krypt. 

På grund af smitterisiko for corona-virus er generalforsamlingen den 20. april 2020 udskydt til september.

 

Der indkaldes hermed til Ordinær Generalforsamling i A/B Merkur den 7. september 2020, kl. 19.00 i Annakirkens krypt, Bjelkes Allé 21, 2200 København N.

 

Dagsorden og materiale udsendes senere.

 

Indkomne forslag

 

Ønsker du et forslag behandlet på generalforsamlingen, skal forslaget være indsendt til bestyrelsen på abmerkur@abmerkur.dk (eller administrationen vhd@cej.dk) senest 3 uger før, dvs. d. 17. august.

 

Der er vigtigt for behandlingen af forslaget, at det er konkret og overskueligt for alle, herunder fremlæggelse af økonomi og finansiering, såfremt forslaget koster penge. Drejer det sig om en vedtægts- eller husordensændring, skal forslaget, så vidt muligt, formuleres, som den tekst der ønskes indsat i vedtægten eller husorden.

 

Alle forslag er velkomne, men af tidshensyn opfordres til kun at stille forslag, som kræver en generalforsamlingsbehandling. Undlad derfor at stille forslag, som falder ind under foreningens almindelige drift og dagligdag, hvor bestyrelsen løbende træffer de nødvendige beslutninger.

 

Mvh bestyrelsen

< Tilbage