Venteliste lukket

Den eksterne venteliste er lukket for opskrivning på ubestemt tid.
Det vil blive annonceret her på siden, når listen igen er åben.

Opskrivning på ventelisten foregår elektronisk, hvorfor det ikke er nødvendigt at møde op i kontorets åbningstid.

Se nedenfor under 'ekstern' og 'intern', hvilken procedure du skal følge hvis du ønsker at blive skrevet på ventelisten.

Bemærk
Gebyr for opskrivning på den eksterne venteliste betales via MobilePay.

Forventet ventetid
På den eksterne venteliste er i øjeblikket opskrevet ca. 450 personer. Foreningen har 177 andelslejligheder og nyopskrevne må derfor forvente flere års ventetid, før man kan komme i betragtning til at erhverve en andelslejlighed i A/B Merkur.

Ekstern venteliste lukket

Bemærk at den eksterne venteliste er lukket for nye opskrivninger. Er du allerede skrevet op på den eksterne venteliste? Se din placering på den opdaterede liste her:

Ventelistenummer modtager du på mail efter opskrivning.
Listen opdateres ca. 'en gang om måneden.

Vedligeholdelse af opskrivning på ekstern venteliste

  • Reg: 9444 Kontonummer: 0012363060 eller
  • MobilePay: 97501

Ansøgers opskrivning er gyldig i 1 år fra opskrivning
  • Herefter skal ansøger betale 100 kr. i vedligeholdelsesgebyr årligt. Husk at angive fulde navn i overførslen. Modtages betaling ikke rettidigt, vil ansøgning blive slettet.
  • Det er ansøgers eget ansvar at forny sin ansøgning.
  • Det er ansøgers eget ansvar at holde øje med foreningens hjemmeside vedrørende lejligheder til salg. Der bliver ikke sendt en mail ud.

Det er ikke længere et krav at møde personligt op for at opskrivning eller fornyelse af opskrivning.

Interne ventelister

Børn og børnebørn

Intern venteliste for børn og børnebørn:

 

For opskrivning på AB Merkurs interne venteliste, bedes du sende en mail til lejlighed@abmerkur.dk med følgende oplysninger:

  • Emnefelt: “Opskrivning på intern venteliste for børn og børnebørn
  • Fulde navn
  • E-mail
  • Telefonnummer

For op kunne opskrive dit barn  på ABMerkurs venteliste, skal barnet være fyldt 14 år. Børnebørn skal være fyldt 18 år ved opskrivningsdato. Børn og børnebørn kan først købe en lejlighed ved det fyldte 18 år.  

 

Husk dokumentation for relation til foreningen - kan vedhæftes den elektroniske ansøgning.

 

Der er ikke opskrivnings gebyr for børn og børnebørn.

 

Der er også mulighed for at komme i kontortiden for opskrivning på ventelisten til børn og børnebørn.

 

Tidligere beboere

Tidligere andelshavere som er fraflyttet foreningen kan opskrives på intern venteliste for tidligere andelshavere. Opskrivning skal ske skriftligt inden fraflytning fra foreningen. Send din ansøgning på mail til med navn og kontaktoplysninger.

Der er ikke gebyr for opskrivning på ventelisten for tidligere beboere.

Bemærk
Venteliste for tidligere andelshavere er formelt vedtaget på Generalforsamlingen den 12. juni 2018. Andelshavere der er fraflyttet før denne dato kan desværre ikke opskrives på denne liste og skal derfor opskrives på den eksterne venteliste som beskrevet ovenfor.