Affaldssortering

 • Dagrenovation: I hvert af de fem hjørner i gården er der et skralderum med containere til almindeligt husholdningsaffald.
 • Papir, aviser mv (ikke pap!): I de dertil indrettede papircontainere.
 • Glas: Der står to glascontainere ved boldburet. Der er ligeledes glascontainere på gaden i hhv. Stefansgade ved kiosken, i Lundtoftegade ved Fakta og i Nærumgade.
 • Hård og blød plast, småt: Lægges i containere mærket "Plast", som er opstillet i hvert skralderum.
 • Pap og karton: Lægges i papcontainerne der står ved porten (OBS! ! ! Pizzabakker og andet, som ikke er rent, må IKKE lægges i "papkassen", men skal i dag renovationscontaineren.) Alle kasser skal være klappet sammen.
 • Metal, småt: Lægges containere mærket "metal", i affaldsrummet til metal- og elektronikaffald. Samme skur som storskrald, men anden indgangsdør
 • Lyskilder (el-pærer mv.): Lægges i kassen mærket "lyskilder", som står i storskraldsrummet. Undtaget er glødepærer, som skal i dagrenovationscontaineren.
 • Batterier: Udenfor på hvert af de fem skralderum er der opsat beholdere til brugte batterier.
 • Elektronik, småt: Lægges i den af de mindre containere mærket "elektronik", som er opstillet uden for hvert dagrenovationsrum.
 • Miljøaffald (kemikalier mv.): Sættes på bordet i storskraldsrummet.
 • Storskrald: Sættes i storskraldsrummet. Sørg så vidt muligt for at sætte det, så viceværten og andre kan komme til.
 • Byggeaffald: Afleveres på nærmeste genbrugsplads, Bispeengen Genbrugsstation, Borups Alle 164 (gående og cyklister), Nordre Fasanvej 209 (bilister).
 • Bioaffald: Lægges i containere til bioaffald. Bioposer udleveres hos viceværten eller bestilles hos Københavns Kommune.
 • Hvis du i øvrigt er i tvivl om sorteringen, kan du læse i den hustands omdelte brochure fra Københavns Kommune eller på www.kk.dk/affald.