Bestyrelsen

Bestyrelsen forestår foreningens daglige drift, vælges af generalforsamlingen og består af 5 bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, samt 2 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for enten 1 eller 2 år. Bestyrelsen træffes i kontortiden eller på .

Gårdlaug
Vi har i foreningen et gårdlaug, som sørger for blomsterkrukker i gården, krydderurterbede osv. Hvis du er interesseret i at være med, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Flaglaug
Flaglauget sørger for at hejse flaget på officielle flagdage, ved foreningens fester og ved andre begivenheder som runde fødselsdage og begravelser. Se mere på Flagning i AB Merkur.

Fællelokaleudvalg
Vi har i foreningen et udvalg, der varetager udlån af foreningens fælleslokale, beliggende på hjørnet af Humlebækgade og Stefansgade.

Kontakt bestyrelsen på hvis du vil i kontakt med et af de to udvalg.