Booking af fælleslokale

Her kan du booke fælleslokalet i AB Merkur.
Book via kalenderen nedenfor.

Hvis du vil booke gæsteværelset så klik her.

Tidsrum og pris
Lokalet bookes for en dag af gangen, i tidsrummet 9.00-21.00. Efter kl. 21 skal lokalet være rømmet og senest rengjort kl. 9 den efterfølgende dag.

Ny procedure for betaling:
Det koster 200 kroner pr. dag at bruge lokalet. Betaling opkræves kvartalsvist via huslejen.

Booking kan frit annulleres indtil 2 dage før lejeperiodens begyndelse. Booking er derudover bindende.
Skriv til for evt annullering.


Antal gæster
I rummet kan maksimalt være 24 personer

Nøgle
Skriv til 1-2 dage før bookingperioden for at få oplyst kode til den elektroniske nøgleboks der sidder monteret på bagtrappen ved Stefansgade 46, st. Nøgle kan afhentes umiddelbart før lejeperiodens begyndelse. Nøgle returneres i nøgleboksen ved afsluttet lejeperiode.

Toiletpapir og håndklæde
Husk at medbringe toiletpapir, et håndklæde (til toilettet) og viskestykker/karklude.

Rengøring
Husk venligst at bruge tjeklisten ved rengøring af lokalet og returnere nøglen nøgleboksen, senest kl. 09:00, dagen efter.

Regler
Lejer har pligt til at orientere sig om reglerne for lån af fælleslokalet, der løbende vil blive opdateret (særligt i opstartsfasen, primo 2019).

Se regler nederst på siden.

For at booke, skal du lige logge ind

Log på med brugeren "book" og koden "book". Så kan du booke.

Regler

 • 1. Ved lejeperiodens opstart, skal man undersøge om lokalet er rengjort og opryddet. Er det ikke tilfældet kontaktes bestyrelsen på .

 • 2 Fælleslokale og toilet afleveres opryddet, støvsuget og rengjort ved lejeperiodens afslutning. Rengøringsudstyr findes i skabet i gangen. Der hænger tjekliste i lokalet.

 • 3. Adgang til bestyrelseskontoret er forbudt i hele lejeperioden. Hvis døren til bestyrelseskontoret er ulåst, skal bestyrelsen kontaktes hurtigst muligt.

 • 4. Ved brug af lokalet, må lokalet aldrig efterlades ulåst. Der skal altid være en voksen tilstede. Skal selskabet ind i gården, skal man gå ud på fortovet og ind gennem porten.

 • 5. Lejer har pligt til at medbringe toiletpapir, et håndklæde (til toilettet) og viskestykker/karklude.

 • 6. I rummet kan maksimalt være 24 personer

 • 7. Rygning er total forbudt og der må ikke bruges levende lys.

 • 8. Afspilning af musik, skal foregå på et lavt lydniveau, ikke højere end man ville gøre i en lejlighed.

 • 9. Gæsterne skal have forladt lokalet senest kl. 21:00. Oprydning og rengøring skal være afsluttet dagen efter, senest kl. 09:00.

 • 10. Hvis oprydningen/rengøringen er mangelfuld, vil man blive pålagt et rengøringsgebyr på 500 kr.

 • 11. Hvis der er brud på reglerne, vil man få en advarsel og/eller 12 måneders karantæne fra at leje lokalet (afhængig af hvor alvorligt det er).

 • 12. Lokalet må aldrig videreudlejes/udlånes.

 • 13. Lokalet må kun lejes af andelshavere.

 • 14. Andelshaveren skal tage kontakt selv, betale selv og stå til ansvar for overholdelsen af reglerne. Andelshaveren skal være tilstede under arrangementet og have efterladt et kontakttelefonnummer, i forbindelse med booking.

Særlige anledninger

Ved særlige begivenheder, hvor alle andelshavere kan deltage (dog stadig maksimum 24 i rummet), vil lokalet kunne lånes gratis. Det kunne f.eks. være brætspilseftermiddag med børnene, lektiecafé, strikkecafé el. lign. Dette skal der altid ansøges om på forhånd ved henvendelse på og begivenheden skal annonceres med opslag (facebookgruppe + hjemmeside).