Forsikringsskader – vejledning for beboere

Sagens gang

Dette er en vejledning til dig der har været så uheldig at pådrage en skade på din bolig.

Som udgangspunkt er din kontaktperson altid foreningens vicevært.

Er der tale om skader, som kræver, at der sker hurtig skadesbegrænsning, vil viceværten/vagtservice sørge for at kontakte skadesservicefirma, som eventuelt kommer og opsætter affugtere.

1) Får du en skade, skal du kontakte viceværten. Er skaden sket uden for almindelig arbejdstid skal du ringe til CEJ, hvor du får fat i vagtservice på tlf.: 33 33 82 82.

2) Næste trin er, at skaden skal meldes til foreningens forsikring. For at kunne anmelde skaden skal CEJ have følgende oplysninger fra viceværten med din hjælp:

  • Sted hvor skade opstod.
  • Adresse, mail og tlf.nr. på de lejligheder hvor der evt. er sket følgeskader.
  • Dato for skaden.
  • Hvad er der sket? Det er ikke nok at der bare står rørsprængning! Oplys fx om det er brugsvand, varme, faldstamme og om røret er synligt.
  • Hvad skal udbedres og hvor?
  • Billeder af skaderne.
  • Priser på udbedring for de enkelte håndværkere, inkl. moms.

3) Når CEJ har fået disse informationer anmeldes skaden til forsikringsselskabet.

4) Hvis skaden er af større omfang, vil forsikringen sætte en taksator på sagen.

5) CEJ bliver underrettet herom og give beskeden videre til viceværten.

6) Du vil herefter blive kontaktet direkte af enten taksatoren eller vicevært.

7) Det videre forløb for udbedring aftales herefter mellem taksator/vicevært/skadesservicefirma og dig.

Du må forvente, at der ved vandskader og rørsprængninger er en periode, hvor dele af din lejlighed vil være mindre brugbar og at det kan tage tid at få en skade udbedret. Det er desværre en gene, som du som andelshaver er nødt til at acceptere, da udbedring først kan igangsættes, når man er helt sikker på at affugtningen er tilendebragt, og der ikke vil opstå yderligere følgeskader.