Nøglereglement


Nøglereglement for adgangsnøgler til gadedøre, gennemgange, port og vaskeri.

1. Der udleveres 2 stk. nøgler pr. lejlighed.
2. Anskaffelse af ekstra nøgler sker mod betaling, som fastsættes af bestyrelsen.
3. Andelshaveren må kun anskaffe (købe) nøgler gennem foreningen.
4. Samtlige udleverede og købte nøgler registreres på foreningens kontor, og bortkomne nøgler erstattes kun mod betaling.
5. Ved fraflytning skal samtlige registrerede nøgler afleveres. Købte nøgler refunderes til samme pris, som de er erhvervet. Andelshaveren har pligt til at betale for bortkomne nøgler.
6. Andelshaveren er ansvarlig for alle udleverede og købte nøgler.
7. Ved misbrug eller skødesløs omgang med udleverede og købte nøgler, vil pkt. 8 kunne tages i anvendelse.
8. Hvis andelshaveren overtræder ovenstående reglement på en sådan måde, at udskiftning af hele låsesystemet skønnes nødvendig, vil andelshaveren blive pålagt at betale alle omkostninger i forbindelse med udskiftningen.


Vaskechip og elektronisk portnøgle

  • Der udleveres 1. stk vaskechip (som også fungerer som elektronisk portnøgle) pr. lejlighed.
  • Anskaffelse af ekstra vaskechip sker mod betaling, som fastsættes af bestyrelsen.
  • Andelshaveren må kun anskaffe (købe) vaskechip gennem foreningen.
  • Samtlige udleverede og købte vaskechips registreres på foreningens kontor, og bortkomne vaskechips erstattes kun mod betaling.
  • Andelshavere er pligtige til at anmelde bortkomne vaskechips, så brug af uvedkommende kan spærres ved elektronisk deaktivering
  • Ved fraflytning skal samtlige registrerede vaskechips afleveres (vaskechips må ikke videregives til ny beboer). Købte vaskechips refunderes til samme pris, som de er erhvervet. Andelshaveren har pligt til at betale for bortkomne vaskechips.
  • Andelshaveren er ansvarlig for alle udleverede og købte vaskechips.