Ordensreglement for hoved- og køkkentrapper

Pkt. 1.

 • Alle andelshavere, beboere og gæster har pligt til at udvise størst muligt hensyn, når enten hovedeller køkkentrappen benyttes.

Pkt. 2.
 • Det er ikke tilladt at ophænge nogen former for navneskilte, klistermærker eller andet på entredøre, paneler eller andre flader i opgangen
 • Det er ligeledes heller ikke tilladt at skrive nogen former for bogstaver eller andre former for tegn, herunder graffiti, hverken med blyant, kuglepen eller nogen form for maling.
 • Alt reparationsarbejde i forbindelse med fjernelse af navneskilte, klistermærker eller andet uautoriseret vil blive udført på andelshavers regning.
 • Ved ændring af det navneskilt som er ophængt af ejendommen, rettes der henvendelse til bestyrelsen.

Pkt. 3.
 • Såfremt andelshaveren ønsker et "ingen reklamer tak" klistermærke, retter andelshaveren henvendelse til bestyrelsen, som foranstalter at varmemesteren opsætter det pågældende klistermærke.
 • Hvis andelshaveren ønsker opsætning af andre former for klistermærker, skal dette forelægges bestyrelsen. Andelshaveren indleverer et styk af det pågældende klistermærke på kontoret, ledsaget af enten en kortfattet skriftlig begrundelse eller ved personlig henvendelse.

Pkt. 4.
 • Unødigt ophold på trapperne er ikke tilladt. Børn må under ingen omstændigheder lege på trapperne. Det er ikke tilladt at have en støjende adfærd på trapperne.

Pkt. 5.
 • Ingen former for tobaksrygning er tilladt på trapperne, lofter og kældre. Eventuelle skader forårsaget af tobaksrygning udbedres på andelshaveres regning.

Pkt. 6.
 • Det er ikke tilladt at henstille nogen former for barnevogne eller cykler i opgangen. Det er ligeledes heller ikke tilladt at henstille nogen former for genstande, herunder husholdnings- og byggeaffald, møbler samt sko.

Pkt. 7.
 • Det er ikke tilladt at udskifte dørmåtte, ringeklokke og navneskilt på hovedtrappen.

Pkt. 8.
 • Hvis andelshavere, beboere eller gæster tilsviner trapperne mere end ved almindelig brug, skal andelshaver på eget initiativ foretage en rengøring af trapperne, således at trapperne fremstår i samme rengøringsmæssige stand som før tilsviningen fandt sted.

Pkt. 9.
 • Ved flytning af tunge genstande via trappen, kan andelshaveren låne en særlig sækkevogn på kontoret.

Pkt. 10.
 • Entredøren i gadeplan skal altid være lukket og aflåst, når denne ikke benyttes til ind- eller udgang.