Reglement for tøjvask

Reglement for brug af fælles vaskeri

1. Vaskeriet er kun for Merkurs beboere. Udlån af nøglen til uvedkommende er forbudt.
2. Åbningstiden er på hverdage fra kl. 6.00-22.00, søn- og helligdage fra kl. 8.00-22.00.

  • Brug af maskinerne skal være afsluttet inden kl. 22.00.
  • Lyset slukker automatisk kl. 22.00, og lokalet skal være forladt inden dette tidspunkt.
3. Indgangsdøren i porten skal altid være aflåst. Døren til køkkentrappen må ikke benyttes, da denne kun er beregnet til nødudgang.
4. Brugerne af vaskeriet skal vise hensyn overfor de øvrige brugere. Rygning i vaskeriet er ikke tilladt.
5. Tøjet skal omgående fjernes fra maskinerne, når disse er standset.
6. Det er forbudt at farve tøj i maskinerne. Strygerullen må ikke benyttes til presning af bukser. Tøjet skal være tømt for skarpe genstande.
7. Brug af maskinerne sker på eget ansvar. Tøj, der ødelægges i maskinerne, erstattes ikke af foreningen.
8. Vaskeriet må ikke benyttes af børn under 12 år.
9. Ved fejl på maskinerne skal henvendelse ske til varmemesteren.
10. Ophold i vaskeriet må kun finde sted i forbindelse med brug af maskinerne.
11. Alt affald, papir o.l. skal anbringes i de dertil opstillede affaldsspande. Dog er brugerne pligtige til selv at fjerne evt. tom emballage, flasker o.l.
12. Den, der åbner vinduer, har ansvar for at de lukkes igen, når lokalet forlades.
13. Dersom en andelshaver eller andre fra dennes husstand beskadiger maskiner, inventar o.l., er andelshaveren pligtig til at erstatte det ødelagte.

Regler vedr. brug af private vaskemaskiner

  • Af hensyn til andre andelshavere må andelshavere der har installeret egen vaskemaskine, vaske i tidsrummet: mandag til fredag kl. 07.00 til 22.00 lørdag og søndag kl. 08.00 til 22.00
  • Maskinen må tidligst starte og senest slutte på de anførte tidspunkter.
  • Andelshaveren er forpligtet til at opsætte maskinen forsvarligt, således at den er til mindst muligt gene for andre andelshavere, fx ved jævnligt at efterse om den står i vatter, montere støjdæmning, gummiklodser eller andet.
  • Såfremt bestyrelsen modtager klager fra andre andelshavere over vaskemaskiner der larmer, vil bestyrelsen undersøge forholdet nærmere.
  • Såfremt det er nødvendigt vil bestyrelsen rekvirere foreningens VVSér til at udbedre forholdet for andelshavers regning.

Vedtaget d. 8. april 2003