< Tilbage

Opbevaring på trappearealerne31-10-2019 - 06:26

Bestyrelsen henstiller til at trappeopgangene ikke må benyttes til opbevaring. Fremover vil henstillede effekter blive fjernet af viceværten. 

Bestyrelsen henstiller til at trappeopgangene ikke må benyttes til opbevaring. Det gælder såvel fortrapper som køkkentrapper og omfatter sko, overtøj, affald, legetøj, barnevogne, løbecykler mv.

 

Viceværten vil fremover fjerne henstillede effekter fra trappearealerne. Disse kan efterfølgende afhentes foran viceværtens kontor i varmekælderen. 

 

Der henvises til foreningens ordensreglement som findes i andelsmappen på www.abmerkur.dk:

 

Pkt. 4. Intet må henstilles på hoved- og køkkentrapper, loft, kældre og gennemgange.

 

Klager fra andelshavere

 

Bestyrelsen har modtaget flere klager over andelshavere, som benytter for- og køkkentrapper til opbevaring. Bestyrelsen indskærper at dette er ikke tilladt.

 

Andelshavere der evt. bruger trappearealerne til opbevaring, bedes derfor snarest muligt fjerne deres ejendele. Er dine naboer ikke bekendte med reglerne, så giv dem en venlig påmindelse, men fjern ikke andres ejendele på eget initiativ. Du bedes i stedet klage til bestyrelsen, som vil tage de nødvendige skridt for at bringe opbevaringen til ophør.  

 

Det handler om sikkerhed

 

Årsagen er, at genstande på trappearealerne udgør en stor sikkerhedsrisiko, hvor henstillede ejendele kan blokere beboernes flugtveje og adgang for brandfolk i forbindelse med brand.

Henstillede ejendele udgør også en sikkerhedsrisiko for generel færdsel på trappen. Sidst, men ikke mindst, vanskeliggør det endvidere trappevaskerens arbejde.

Der er flere eksempler på andelshavere, som er kommet til skade efter at være snublet over diverse ejendele på trappearealerne.

 

Lovgivningen

 

Det er ikke kun vores egne regler der stiller forbud mod opbevaring på trappearealerne. Det er faktisk ulovligt i lovens forstand. Der henvises i den forbindelse til ”Bekendtgørelse om brandsikring af beboelsesbygninger”:

 

§ 9. Ejendommens adgangsarealer, brandredningsarealer (brandveje), trapper med tilhørende forrum og gange hertil må ikke indrettes eller benyttes til andre formål end adgang eller tilkørsel. Arealerne, trapperne og gangene m.v. skal holdes ryddelige. De må heller ikke anvendes til henstilling af biler, cykler og barnevogne m.m. eller til oplagring af varer og affald m.m., der kan fremme en brands udbredelse eller hindre personers flugt og brandvæsenets indsats i tilfælde af brand.

 

Mvh
Bestyrelsen A/B Merkur

< Tilbage