< Tilbage

Rotter i gården09-10-2019 - 23:18

Kontakt bestyrelsen eller vicevært ved mindste mistanke om rotter

I forbindelse med kloakarbejde er der desværre sluppet en eller flere rotter op af kloakken, som er observeret flere steder i gården og haveanlægget. Der er straks igangsat bekæmpelse med rottefænger for at komme rotterne til livs.  

 

Der er ikke observeret rotter andre steder på ejendommen, men vi beder alligevel alle andelshavere være opmærksomme og straks give besked til bestyrelse eller vicevært ved mindste mistanke om rotter.

 • Tlf. til formand: 53 39 09 55
 • Tlf. til vicevært: 60 43 49 04
 • Mail: Abmerkur@abmerkur.dk

Tegn på rotter:

 • Støj: Gnavelyde, hvin og skrig, er tegn på rotter
 • Lugt: Rottelugten er skarp og ubehagelig, som en blanding af kloak og grisestald.
 • Rotteekskrementer: Rotter efterlader deres ekskrementer på særlige steder og sjældent spredt tilfældigt rundt omkring.
 • Løbespor: Hvor rotten færdes, afsætter den en fedtet, brunlig belægning, som består af en blanding af kirtelsekret og urin.
 • Huller: Rotterne kan gnave sig igennem de fleste materialer i paneler, vægge og gulve. Små runde huller er tegn på rotter.

Kloakrenovering og rottespærer i AB Merkurs

 

Der forberedes i øjeblikket en større renovering af foreningens kloaknet. Arbejder indebærer bl.a. installation af permanente rottespærere, en slags sluse i hver kloakbrønd, der kun tillader rotter at passer ud af foreningens kloaknettet og ikke ind. Rottespærerne erstatter de elektroniske rottefælder som var installeret i en periode, men som desværre har vist sig utilstrækkelige.  

 

Det skal du gøre:

 

Rotter er vidt udbredt i byens kloakker, så vi kan desværre ikke være sikre på at problemet ikke genopstår. Bekæmpelse kan dog minimere antallet og rotternes adgangsveje fra kloakkerne kan afspærres.

 

Du skal derfor:

 • Straks anmelde mistanke om rotter til bestyrelsen eller vicevært
 • Sikre at affald eller foder ikke er tilgængeligt for rotter, herunder ingen affald på trappearealerne.
 • Sikre at kloakker og afløb er tætte og udført korrekt.

Læs evt. mere om rotter og forebyggelse på Bolius     

 

 

< Tilbage