< Tilbage

Rotter i gården13-03-2020 - 19:42

Hunden Morgan var dygtig til at fange to rotter i gården. Gårdskure bør ryddes op og rengøres for rottelort

Efter at der i en periode har været observeret rotter i gården og da disse ikke har ladet sig fange af de opsatte fælder, havde vi for nyligt besøg af rottefænger med hund og geværskytte. 

 

Den dygtige hund Morgan var i den forbindelse en stor hjælp til at fange to store rotter. Vi håber at vi igen er helt frie for rotter i gården.

 

Vi beder alligevel alle andelshavere være opmærksomme og straks give besked til bestyrelse eller vicevært ved mindste mistanke om rotter.

 • Tlf. til formand: 53 39 09 55
 • Tlf. til vicevært: 60 43 49 04
 • Mail: Abmerkur@abmerkur.dk

Tegn på rotter:

 • Støj: Gnavelyde, hvin og skrig, er tegn på rotter
 • Lugt: Rottelugten er skarp og ubehagelig, som en blanding af kloak og grisestald.
 • Rotteekskrementer: Rotter efterlader deres ekskrementer på særlige steder og sjældent spredt tilfældigt rundt omkring.
 • Løbespor: Hvor rotten færdes, afsætter den en fedtet, brunlig belægning, som består af en blanding af kirtelsekret og urin.
 • Huller: Rotterne kan gnave sig igennem de fleste materialer i paneler, vægge og gulve. Små runde huller er tegn på rotter.

Det skal du gøre:

 

Rotter er vidt udbredt i byens kloakker, så vi kan desværre ikke være sikre på at vi ikke får ubudent rottebesøg. Bekæmpelse kan dog minimere antallet og rotternes adgangsveje fra kloakkerne kan afspærres.

 

Du skal derfor:

 • Straks anmelde mistanke om rotter til bestyrelsen eller vicevært
 • Sikre at affald eller foder ikke er tilgængeligt for rotter, herunder ingen affald på trappearealerne.
 • Sørge for at skure er ryddelige og ikke egner sig som skjulested eller indeholder redebygningsmaterialer. 
 • Sikre at kloakker og afløb er tætte og udført korrekt.

Vi opfordrer samtidig til at alle skure bliver ryddet op og rengjort for rotteefterladenskaber, som kan smitte med bl.a. Weils syge, som er en alvorlig bakterieinfektion. 

 

Læs evt. mere om rotter og forebyggelse på Bolius     

 

 

< Tilbage