< Tilbage

Ordinær Generalforsamling09-05-2021 - 21:41

Tirsdag den 15. juni 2021 kl. 19.00

Der afholdes ordinær generalforsamling i A/B Merkur, tirsdag den 15. juni 2021, kl. 19.00.  

Lokalitet og dagsorden udsendes senere. 

 

Der tages alle fornødne forholdsregler vedr. corona og alle deltagere opfordres til at medbringe et gyldigt coronapas.   

 

Indkomne forslag 

 

Ønsker du et forslag behandlet på generalforsamlingen, skal forslaget være indsendt til bestyrelsen på abmerkur@abmerkur.dk (eller administrator Vibeke Harders på vhd@cej.dk) senest 3 uger før, dvs. d. 25. Maj 2021. 

 

Der er vigtigt for behandlingen af forslaget, at det er konkret og overskueligt for alle, herunder fremlæggelse af økonomi og finansiering, såfremt forslaget koster penge. Drejer det sig om en vedtægts- eller husordensændring, skal forslaget, så vidt muligt, formuleres, som den tekst der ønskes indsat i vedtægten eller husorden. 

 

Alle forslag er velkomne, men af tidshensyn opfordres der til kun at stille forslag, som kræver en generalforsamlingsbehandling. Undlad derfor at stille forslag, som falder ind under foreningens almindelige drift og dagligdag, hvor bestyrelsen løbende træffer de nødvendige beslutninger. 

 

Mvh bestyrelsen 

< Tilbage