< Tilbage

Ordinær Generalforsamling07-03-2022 - 20:56

Torsdag den 7. april 2022 kl. 19.00 i krypten ved Brorsons Kirke 

Der afholdes ordinær generalforsamling i A/B Merkur, torsdag den 7. april 2022, kl. 19.00 (Bemærk nyt tidspunkt)

 

Generalforsamlingen afholdes i krypten ved Brorsons kirke, Rantzausgade 49

 

Indkaldelse med dagsorden og materialer fremsendes direkte til hver andelshaver.  

 

Indkomne forslag 

 

Ønsker du et forslag behandlet på generalforsamlingen, skal forslaget være indsendt til bestyrelsen på abmerkur@abmerkur.dk (eller administrator Vibeke Harders på vhd@cej.dk) senest 3 uger før, dvs. d. 17. marts 2022. 

 

Der er vigtigt for behandlingen af forslaget, at det er konkret og overskueligt for alle, herunder fremlæggelse af økonomi og finansiering, såfremt forslaget koster penge. Drejer det sig om en vedtægts- eller husordensændring, skal forslaget, så vidt muligt, formuleres, som den tekst der ønskes indsat i vedtægten eller husorden. 

 

Alle forslag er velkomne, men af tidshensyn opfordres der til kun at stille forslag, som kræver en generalforsamlingsbehandling. Undlad derfor at stille forslag, som falder ind under foreningens almindelige drift og dagligdag, hvor bestyrelsen løbende træffer de nødvendige beslutninger. 

 

Mvh bestyrelsen 

< Tilbage